Výtah z Knihovního řádu:

1. Obecní knihovna v Životicích u Nového Jičína je veřejnou univerzální knihovnou,zajišťující všeobecnou dostupnou informaci všem v souladu s listinou lidských práv a svobod.

2. Obci schválené poplatky za které je provozovatel knihovny,v souladu s knihovním zákonem,jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí,který je přílohou knihovního řádu.

3. Čtenářem knihovny se mohou stát:- občané ČR starší 15 let : po předložení občanského průkazu

- děti a mládež do 15 let : pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičůnebo jejich zákonných zástupců

4. Každému Čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz.

5. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště,zrátu čtenářského průkazu i zrátu či požkození půjčeného dokumentu,zacož uhradí sankční poplatek.

6. Za registraci v knihovně čtenár uhradí paušální a administrativní poplatek dle ceníku.

7. Výpujční lhůta je u knih 1 měsíc.

8. Výpujční lhůta může být 2x prodloužená.

9. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu,v jakém ji převzal.

Celé znění knihovního řádu je k dizpozici v knihovně!!!

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.